BSV Nieuws

Archief Nieuws

BSV in de Media

Competitie/Wedstrijd

Lidmaatschap
 
Iemand kan lid worden van de Bergeijkse schietvereniging als men zich bij het bestuur heeft aangemeld.
Zie elders op deze website bij "Contact".
Men kan enkele keren komen "snuffelen" om de tak van schietsport te beoordelen.
Na de kennismaking kan men voor drie maanden aspirantlid worden.
 
Let wel:
Voor KNSA lidmaatschap voor leden 16 jaar en ouder dient er dan wel een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)  aangevraagd en overlegd te worden.
Na de drie maanden wordt een aspirantlid door het bestuur beoordeeld en wordt een beslissing genomen of men als lid toegelaten zal worden.
 
De vereniging kent gewone leden en juniorleden
 
Contributie 2024
 
Contributie voor 1 jaar zijn vasgesteld op:
 
Junior contributie t/m 17 jaar: € 100,00  / jaar inclusief € 17,00 afdracht KNSA
**Junior contributie 18 t/m 20  jaar: € 100,00  / jaar inclusief € 22,00 afdracht KNSA
Senior contributie: € 164,50 / jaar inclusief € 42,50 afdracht aan KNSA
 
Inschrijfgelden:
BSV: € 10
KNSA:
- junior : geen
- senior : € 42,50
 
Aspirantlidmaatschap kost:
Inschrijfgelden + 3 maanden lidmaatschap
 

 

Log in voor leden

Ga naar boven
@BSV de Snor (2018)